Anis

100161 Ouzo 0,7 >12<   9,67
100150 Ouzo 1,0 >HM<   7,99
100151 Ouzo 0,7 >HM<   5,99
100201 Pastis 0,7 >51< 14,45
100210 Pernod 1,0 16,99
100211 Pernod 0,7 12,20
100221 Ricard 0,7 12,90
100310 Sambuca Molinari 1,0 15,95
100311 Sambuca Molinari 0,7 11,90
100321 Sambuca Molinari Coffee 0,7 11,90
100300 Sambuca 1,0 >HM<   9,89
100401 Yeni Raki – Türkei 0,7 10,65

 

Top